10 tips om ongelukken te voorkomen


Houd veiligheid op de werkvloer scherp in de gaten en voorkom ongewenste situaties. Wist je dat de meeste ongelukken te voorkomen zijn? Ze ontstaan vooral door slordig werken en ongeordende werkplekken. Ga dus netjes te werk en houd de werkvloer veilig.

1. Let op jezelf en anderen

Zorg ervoor dat iedereen op de werkvloer veilig te werk gaat. Dit geldt ook voor nieuwe en tijdelijke werknemers. Iedereen maakt fouten waar anderen de dupe van kunnen zijn. Houd elkaar dus in de gaten en help elkaar wanneer dat nodig is. Maak van veiligheid een gezamenlijk doel, zo voorkom je ongelukken.

2. Werk netjes

Nalatigheid is een groot risico. Een slordige werkplek geeft namelijk ruimte voor ongevallen. De meeste ongelukken ontstaan namelijk door spullen op de werkvloer, natte vloeren en het niet volgen van werkprocedures. De voornaamste ongelukken door eigen fout zijn: gereedschappen gebruiken voor een ander doeleinde, te weinig licht tijdens het werken en het niet dragen van de juiste werkkleding. Werk daarom netjes!

3. Schat risico’s in

Handel snel op momenten dat dit noodzakelijk is. De juiste voorbereiding is dan belangrijk. Zo weet je wat je kan verwachten en welk gereedschap je eventueel nodig hebt. Door situaties vooraf in te schatten, kan je ook ongelukken voorkomen. Sommige oude machines zijn bijvoorbeeld onveiliger dan nieuwere varianten. Denk aan het ontbreken van beschermkappen en noodstoppen of blootliggende kabels. Houd daarom rekening met het risico en bereid je hierop voor.

4. Werk volgens procedures

Op deze manier zie je minder zaken over het hoofd en maak je minder fouten. Zo moeten machines correct worden afgesloten, zodat iemand het niet per ongeluk kan aanzetten. De gevolgen zijn groot als een machine begint te draaien terwijl er iemand mee bezig is.

5. Gebruik gereedschappen waar ze voor bedoeld zijn

Zorg dat werkzaamheden duidelijk zijn, als je er voor het eerst aan begint. Tijdens het werken, kan er namelijk van alles gebeuren. Gebruik het juiste gereedschap voor iedere klus en weet hoe je hier mee om moet gaan. Ook bij ongevallen zijn de juiste veiligheidsmiddelen belangrijk. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende brandblussers die elk een eigen toepassing hebben.

6. Zorg voor de juiste EHBO-koffer.

Oké, hiermee voorkom je geen ongelukken. Wel kan je ervoor zorgen dat het ongeval beperkt blijft. Werk je bijvoorbeeld met chemicaliën of hoge en lage temperaturen? Houd daar dan rekening mee bij de aanschaf van EHBO-koffers. Want op inhoud kunnen deze flink verschillen. Bereid je dus goed voor en zorg dat je een behandeling op maat kan bieden.

7. Draag de juiste beschermende kleding

Als je toepasselijke werkkleding draagt, ben je beter beschermd bij een ongeval. Verwijs dus naar deze kleding op de werkvloer of hang het in de buurt van machines. Informeer iedereen over de mogelijke gevolgen. Bij de verzekering vinden ze beschermende kleding ook belangrijk. Draag je deze kleding niet en raak je gewond, dan kan dit in je nadeel werken.

8. Maak gebruik van signalen

Signalisatie is er niet voor niks. Gebruik signalisatie om vaste procedures en gevaren bij machines aan te geven. Dit verhoogt de veiligheid. Op de werkvloer kan je bijvoorbeeld aangeven waar de looproutes zijn en waar de vloer vrij moet blijven. Daarnaast geef je ook aan wat er door leidingen stroomt en welke kant dat op gaat. Signalisatie helpt ook bij ongevallen. Zo vind je snel de brandblusser en EHBO-koffer. Werken er ook buitenlandse mensen? Gebruik dan Engelstalige signalisatie.

9. Gebruik het 5S-model

Kan het nog een stuk veiliger op de werkvloer? Gebruik dan het 5S-model als richtlijn. Het model staat voor sorteren, schoonmaken, schikken, standaardiseren en systematiseren. In hoofdlijnen houdt dit in dat werkplaatsen overzichtelijk zijn en spullen een vaste plek hebben.

10. Pleeg preventief onderhoud

Sommige ongevallen ontstaan door defecten aan machines. Door preventief onderhoud te plegen spoor je eventuele kapotte onderdelen eerder op. Vervang deze onderdelen en voorkom ongelukken. Het is belangrijk dat je dus de juiste onderdelen op voorraad hebt. Wil je weten hoe je je dat slim kan doen? Lees onze 7 tips voor een goede voorraad.